Type 1 Stats (CPUNK)    Type 2 Stats (MIXMASTER)       [Last Update: 2022-01-24 15:50:01]

  austria deuxpi frell frell-sv kreti mixmin4k paranoia senshi Avg.
austria100100100100100100100.0
banana00010010040.0
dizum100100100100100100.0
frell98.597.996.99999.695.197.8
frell200096.299.139.1
grotto00010010040.0
inwtx0010033.3
krautrelay00010010040.0
middleman00010010040.0
orange00010010040.0
paranoia10010010099.910097.599.6
redjohn00010010040.0
slow00045.65019.1
tncmm00010010040.0